Tuesday, March 3, 2009

Kalam Hikmah ke 4: Pedoman Manusia Dalam Mengatur Hidupnya. :

" Tenangkan jiwamu dari Tadbir, kerana apa yang telah berdiri dengannya(telah mengatur padanya) oleh selainmu tentang hal keadaanmu, maka janganlah engkau campur tangan pada sesuatu itu untuk (kepentingan) dirimu."

Penjelasan Kalam Hikmah di atas sebagai berikut:

1) Terlebih dahulu perkataan 'Tadbir' ini perlu di fahami. Definisinya:

" Bahawa menetukan seseorang pada dirinya hal-hal dimana ia atas hal-hal tersebut berdasarkan atas kehendak syahwatnya semata-mata. Untuk itu maka diaturnya segala sesuatu menurut syahwatnya,berupa teori dan pratikal. Dan dia sendiri memberikan perhatiannya dan mementingkannya(dalam segala gerak-geri dan tindak tanduknya)."

Dari definisi di atas pengertian Tadbir adalah khusus dalam persoalan- persoalan yang bersifat duniawi semata-mata. Kita telah mengetahui dan menyakini bahawa segala-galanya adalah menurut qadha'-qadar Allah SWT.

Tadbir ialah merencanakan sesuatu yang bersifat memutuskan tanpa tawakkal dan menyerah diri kepada Allah SWT. Ini adalah tidak baik.
Tetepi sekiranya Tadbir itu disertai dengan Tawakkal dan tafwidh(penyerahan) kepada Allah, maka tidak apa-apa, bahkan dianjurkan oleh Islam.

Bersabda Nabi Muhammad SAW:
" Tadbir, ialah setengah dari penghidupan."

Menurut setengah ulamak: meninggalkan Tadbir yang begini sifatnya berarti meninggalkan penghidupan seluruhnya. Sebab orang yang tidak bertadbir, maka ia akan digilas oleh Tadbir orang lain.

Mengapa harus menyerah diri kepada Allah disamping Tadbir? Sebab apabila kita telah beriman kepada qadha dan qadar Allah SWT, maka hakikatnya Allah telah mengatur segala-galanya.
Tetapi apabila kita berfikiran sempit, dan melihat hanya sepintas lalu, maka keadaan ini menjatuhkan diri kita dari mengatur hidup ini secara baik sesuai dengan keridhaan Allah.

Apabila kita hanya berpangku tangan tanpa merancang sesuatu dalam hidup, kita akan menjadi malas untuk berusaha dan bekerja. Disebabkan kemalasan ini akan mendatangkan berbagai masalah dalam kehidupan, maka tanpa disangka datanglah pula syaitan dan iblis membawa rasa was-was dan keraguan-keraguan di dalam hati. Ia akan menghembuskan macam-macam persoalan dalam kehidupan kita dan secara tidak langsung fikiran kita akan menerawang dan memikirkan perkara-perkara yang bukan-bukan.

Supaya jangan sampai berfikiran begitu,kita perlu banyak berzikir kepada Allah dalam erti yang luas seperti membaca Al-Quran dengan khusyuk dan tadabbur, taubat dan istigfar di waktu malam, muraqabah kepada Allah SWT. Muraqabah ialah dimana kita melihat Allah yang tidak ada umpama dengan sesuatu, atau Allah melihat kita dalam segala gerak-geri kita.

Apabila kita melakukan ini dengan istiqomah,InsyaAllah segala was-was syaitan dalam hati akan dikeluarkan oleh Allah SWT. Otak dan hati akan terang, tidak kusut dan letih memikirkan segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup dan kehidupan.

Barang siapa yang tidak bertawakkal kepadaNya berarti dia tidak memerlukan bantuan Allah SWT dalam hidup dan kehidupannya.

Peringatan untuk diri:

Dalam ilmu tasawwuf, orang yang tidak bertawakkal kepada Allah menganggap seseolah Allah itu tiada, bila Allah tiada;
  • apa perlunya hukum Allah,
  • apa perlunya melaksanakan segala hukum-hukum Allah.
  • apa perlunya buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang.

Inilah kesannya jika orang itu tidak mahu bertawakkal kepada Allah.